A1 – 7 năm nhìn lại

Tết 2017 – ngày họp mặt đầu năm của A1.

Trong 7 năm ấy, các thành viên A1 đã bước vào đời với bao nhiêu điều mới lạ. 7 năm, không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng đủ để ta cùng nhìn lại, xem bạn, xem mình đã có những gì đổi thay. Và dẫu trong cuộc sống mỗi người có thay đổi bao nhiêu, nhưng tôi tin chắc rằng có một điều không thay đổi đó là tình bạn giữa chúng ta – một A1 đoàn kết.

Sau đây, tạp chí rất ngắn xin mời các bạn, chúng ta cùng xem lại video A1 sau 7 năm nhìn lại. 

           A1 sau 7 năm nhìn lại || Album 12A1 LQĐ k06-09 || Video tết 2017

 

Trả lời