Thông tin mới nhất về Visa đặc định

Ngày 29/10/2019 Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ lao động Thương binh & Xã hội đã có văn bản số 1572/QLLĐNN-NBĐNA về việc hướng dẫn triển khai phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản.

Nội dung văn bản thông qua dựa trên bản ký kết ghi nhớ MOC giữa Việt Nam và Nhật Bản tháng 07 vừa qua, cụ thể.

Đối tượng được tham gia

Nhật Bản chỉ tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định người Việt Nam sau khi họ đã thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam và có tên trong ” Danh sách xác nhận” Từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gồm:

  • Những lao động có chứng chỉ ngoại ngữ và nghề theo tiêu chuẩn của Nhật hoặc các TTS đã hoàn thành xong chương trình thực tập số 2 và số 3 tại Nhật. Phải đúng với 14 ngành nghề đặc định đã được thông qua
  • Những công dân Việt Nam cư trú tại Nhật đã được cơ quan tiếp nhận lao động tuyển dụng trực tiếp, bao gồm các đối tượng sau:
  • Những người được miễn kỳ thi, bao gồm TTS đã hoàn thành chương trình thực tập số 2 và số 3 tại Nhật
  • Du học sinh hoàn thành khóa học ít nhất 2 năm tại các trường có cấp bằng tại Nhật và có dự định chuyển sang visa lao động khi đã đỗ kỳ thi đặc định

Doanh nghiệp phái cử

  • Các doanh nghiệp phải được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng, có hợp đồng với đối tác Nhật.
  • Các doanh nghiệp này phải có văn bản gửi Cục Quản lý lao động nước ngoài. Căn cứ vào đề nghị của doanh nghiệp, Cục quản lý lao động sẽ giới thiệu doanh nghiệp với các cơ quan chức năng Nhật Bản

Kiểm tra kỹ năng nghề và năng lực tiếng Nhật

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thống nhất với các Bộ ngành của Nhật Bản về tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định tại Việt Nam. Thông tin về kỳ thi sẽ được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

  • Xác nhận danh sách lao động kỹ năng đặc định
  • Các ứng viên lao động kỹ năng đặc định đăng ký qua các doanh nghiệp phái cử Việt Nam sẽ được các doanh nghiệp làm thủ tục xác nhận theo danh sách theo quy định của cục Quản lý lao động nước ngoài.
  • Các ứng viên đang cư trú tại Nhật liên lạc với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Nguồn: dacdinh.com

Trả lời